Ez az oldal a címerhatározó kulcsának részeként a Dietrich család címerével foglalkozik.


Dietrich 1819 szerkesztés

 

Dietrich József 1819. december 17., Bécs I. Ferenc nemesség és címer

P 103 Dietrich cs. lt.

Thurgauból eredeztetik. 1577-ben Dietrich Miklós-Lőrincz címerlevelet kap. 1621-ben lovagi (Ritter) rangra emeltetik II. Ferdinand császár által. 1673-ban a landseei előnevet kapja. 1677-ben német birodalmi báróságra emeltetik. Hazája és birtokai Svájc, Bajor-, Cseh- és Osztrák-országban fekszenek. Hozzánk csak egy ága tartozik, melyből báró Dietrich József 1827-ben indigenatust nyert, de kiben ez ág fi-ágon 1855-ki július 21-kén kihalt. Született e József 1780-ki szept. 23-án. Özvegye Bera Anna Klára, előbb világosi Bohus Jánosné. József özvegye Bera Anna bír Pankotán, Magyaradon, Barakonyban, Apathiban, Butyinban, Kis-Indán. Címere négy részre oszlik; az első és negyedik rézsútosan kék és arany csikolatokból áll, hármas dombból egy szőke szakállas fiatal férfi nő ki, jobb kezében kulcsot tartva, balját csípőjére helyezve. A második és harmadik mező négy (ezüst és vörös színű) részre oszlik, minden osztályban ellenkezőleg színelt liliom látható. A pajzson két koronás sisak áll, az egyiken a pajzsbeli férfi a kulccsal, a másik felett a négy liliom látszik. Foszladék jobbról arany-kék, balról ezüst-vörös.

  • Irodalom:

A család címerének ábrája a címerhatározóban még nem szerepel.

Külső hivatkozások:

[1]

Dietrich báró szerkesztés

 

Dietrich József 1824. július 23., Bécs I. Ferenc bárói rang, címer, vörös pecsétviasz használati joga

P 103 Dietrich cs. lt.

  • Irodalom:

A család címerének ábrája a címerhatározóban még nem szerepel.

Külső hivatkozások:

[2]

Rövidítések

Lásd még: