Ez az oldal a Címerhatározó kulcsának részeként a Dobry család címerével foglalkozik.


Dobry Gergely 1431. október 20., Feldkirchen Zsigmond címer általa: atyafiai László, Jánosi Mihály, továbbá Fernahagi Péter és B...

DL 70.450

A czímerkép szerkezetére nézve több Zsigmond-kori czímerrel mutat hasonlóságot. Legszembetűnőbben hasonlít a Bethleni és Zbugyai-családoknak czímeréhez (L. a IX/LIX. számot). Eltérés a ruházat színében van, mely a Bethleni czímernél kék, azonkívül a szarvasagancsok mázában, mely az utóbbinál ezüst, valaminthogy a Bethleni czímer női testének karjai vannak. Azonosságot találunk a Roskoványi-család czímerével is, azzal a különbséggel, hogy az utóbbiban a női mellkép nem emelkedik ki koronából és hogy a korona fejéről is hiányzik. A szarvasagancs emberi testre alkalmazva előfordul még Zsigmond idejében a Bárczay-család 1421. évi czímerében is.

A czímeradományban néhai Dobry György fia Gergely, unokatestvére, néhai Dobry Péter fia László és rokonai: néhai Jánosi Gergely fia Mihály, valamint Fernahagi Péter és B ... részesülnek. Utóbbi nevéből csak a B betű olvasható, a többi betű kiszakadt. Az armális szövegét már Fejér György is közölte (Cod. Dipl. X. 1. 314.) a helyes Dobry-névvel. A Siebmacher-féle czímerkönyv kiadói ezt olvasási hibának vélve, a czímert a Dobay-családénak mondották, de az eredeti oklevélben világosan Dobry áll.

(Fejérpataky László és Áldásy Antal : Magyar címeres emlékek; Magyar Heraldikai és Genealogiai Társaság (1901, 1902, 1926))

  • Irodalom:

A család címerének ábrája a címerhatározóban még nem szerepel.

Külső hivatkozások:

[1]

[2]

Rövidítések


Lásd még: