Címerhatározó/Domin címer

Ez az oldal a címerhatározó kulcsának részeként a Domin család címerével foglalkozik.


Domin címer, 1837

Donja Topličica kúriája és birtoka, bő két évszázadon át a Domin kisnemesi család tulajdonában volt, akik a jószágot a szintén kisnemesi Pozvek családtól örökölték. A Domin család Jasztrebarszka környékéről települ át ide. 1758-ig a család tagjai, az Erdődy grófokhoz tartozó, zdenicai uradalom alárendeltségében éltek. Domin Tamás, szabad jogállású szűcsként megtehette, hogy Zágrábba költözzön. Két fia, József Ferenc és Imre, tekintélyes tudósok lettek. József Ferenc (1754-1819.) a győri, a zágrábi és a pécsi akadémia, valamint a pesti egyetem fizika professzora lett. Imre (szül.: 1776, 190. kép), hosszú éveken át, a zágrábi Tudományos akadémia, jogi tanszékének a professzora volt. A nemesi címüket, a de Petrischevecz nemesi előnévvel, 1837-ben adományozták nekik. A donja topličicai kúria tulajdonosa, nemzetes Pozvek Pál, leányának, Pozvek Hildegard, házassága által került a birtok a Domin család tulajdonába. Imre fia, Ignác (V 1852), orvosként, Zágráb vármegye fiziológusa és Zágráb város tiszteletbeli fiziológusa volt. Ignác fia, Alfonz, a világ figyelmébe, a nemzetközi jog történelemről írt könyveivel és cikkeivel került218. [1]

  • Irodalom:

A család címerének ábrája a címerhatározóban még nem szerepel.

Külső hivatkozások:

Rövidítések

Lásd még:

A Címerhatározó alfabetikus tartalomjegyzéke
ABCCsDEFGGyHIJKLLyMNNyOÖPQ | RSSzTTyUÜVWXYZZs