Címerhatározó/Domjanics címer

Ez az oldal a címerhatározó kulcsának részeként a Nyerges család címerével foglalkozik.


Domjanics címer.jpg

A Domjanić család ősi, horvát kisnemesi család volt. A nemesi oklevelét és címert, 1596. március 29-én kapta Domjanić István, testvére és az ő leszármazottaik221. A Domjanić család birtokolta a XVIII. század második felében, az alsó sztubicai (Donja Stubica) Golubovec birtokát, ahol is, a XVIII. század nyolcvanas éveiben megemlítették az ősi fából készített kúriájukat. A helyén, 1790. körül, Domjanić Regina, férjezett Draskovich grófné (207. kép), egy új kastélyt építetett, amit testvérei, Domjanić József és Ferenc, 1804. szilveszterén eladott, Verhovác Miksa (Maksimilijan Vrhovac) zágrábi püspöknek222. Domjanić Mária, Jendriš Györggyel (Juraj Jendriš) (1892. – 1964.) kötött házassága után, a Domjanić család, donja zelinai kúriája, a Jendri család tulajdonába került, akik, ma is benne élnek223. [1]

  • Irodalom:

A család címerének ábrája a címerhatározóban még nem szerepel.

Külső hivatkozások:

Rövidítések

Lásd még:

A Címerhatározó alfabetikus tartalomjegyzéke
ABCCsDEFGGyHIJKLLyMNNyOÖPQ | RSSzTTyUÜVWXYZZs