Címerhatározó/Draculesti címer

Ez az oldal a címerhatározó kulcsának részeként a Draculesti család címerével foglalkozik.


A Drăculești család a havasalföldi vajdaságot betöltő Baszaráb család két, a hatalomért egymással versengő ága közül az egyik volt. (A másik a Dănești avagy Dan-ág volt.) Innen származott a család leghírhedtebb és legismertebb tagja, III. Vlad Tepes, azaz Dracula is.

  • Irodalom:

A család címerének ábrája a címerhatározóban még nem szerepel.

Külső hivatkozások:

[1]

Rövidítések

Lásd még:

A Címerhatározó alfabetikus tartalomjegyzéke
ABCCsDEFGGyHIJKLLyMNNyOÖPQ | RSSzTTyUÜVWXYZZs