Ez az oldal a címerhatározó kulcsának részeként a Draveczky család címerével foglalkozik.


A Draveczky család címere az szóbeli címerleírások alapján.

Címerleírás: Kék alapon természetes fadézsából kinövő virágzó liliom, mellette 5-5 nem virágzó liliom. A pajzson aranyrostélyos sisakon aranykoronán három strucctoll, a középső kék az olsalsók arany színűek. A sisaktakaró arany-kék.

  • Külső hivatkozások:

A család honlapja (szlovák)

A család címerének ábrája a címerhatározóban még nem szerepel.

Rövidítések

Lásd még:

A Címerhatározó alfabetikus tartalomjegyzéke
ABCCsDEFGGyHIJKLLyMNNyOÖPQ | RSSzTTyUÜVWXYZZs