Ez az oldal a címerhatározó kulcsának részeként az Egg családok címerével foglalkozik.


 
Armansperger (sas) és Egg (balharántolt pajzs) házassági címer az alsó-bajorországi Egg várából
  • Irodalom:

A család címerének ábrája a címerhatározóban még nem szerepel.

Külső hivatkozások:


Eck vagy Egg

szerkesztés

 

  • Irodalom:

A család címerének ábrája a címerhatározóban még nem szerepel.

Külső hivatkozások:

Rövidítések

Lásd még:

A Címerhatározó alfabetikus tartalomjegyzéke
ABCCsDEFGGyHIJKLLyMNNyOÖPQ | RSSzTTyUÜVWXYZZs