Címerhatározó/Esztergomi székeskáptalan pecsétje

Ez az oldal a címerhatározó kulcsának részeként az esztergomi székeskáptalan pecsétjével foglalkozik.


Az esztergomi székeskáptalan kisebb pecsétnyomója (1240 körül)

  • Irodalom:

A címer ábrája a címerhatározóban még nem szerepel.

Külső hivatkozások:

[1]

Az esztergomi káptalan nagypecsétje (S[igillum] Maius Capituli S[tri]goniensis Ecc[les]ie), 1319

Egyéb kiadásai: TAKÁCS IMRE: A Magyarországi káptalanok és konventek középkori pecsétjei. Budapest 199259–60. V. tábla, 16.3. és KNAUZ, F.: Monumenta Ecclesiae Strigoniensis. Tomus primus. Strigonii, 1874. V. lap

A pecsétnyomó pozitív lenyomatának rekonstrukciója

A pecsétmezőben Szent István alakja, mellette a REX VNGARIE felirat az érsek mellett az ARCHIEPS STIGONIEN (Archiepiscopus Strigoniensis) felirat.

Rövidítések

Lásd még: