Ez az oldal a címerhatározó kulcsának részeként a Fábián családok címerével foglalkozik.


vecsey Fábián szerkesztés

 

Vecsey Fábián 1607. június 21., Kolozsvár Rákóczi Zsigmond nemesség és címer általa: fia András

P 655 Teleki cs. lt. No. II. 15

  • Irodalom:

A család címerének ábrája a címerhatározóban még nem szerepel.

Külső hivatkozások:

[1]

Rövidítések


Fábián 1609 szerkesztés

Zemplén vármegyéből származik, honnan idővel Szatmár vármegyére is kiterjedt. Ambrus 1609-ben kapott czímeres nemes-levelet, melyet Zemplénben 1610-ben hirdettek ki. Szatmár vármegyében az 1726-iki nemesi összeírásban már szerepel. Tagjai közül György (1809) nemesi felkelő. - Sándor 1843-tól 46-ig ref. főgondnok. - Imre 1848-49-ben nemzetőr (megh. 1896). - István 1864-től 80-ig több ízben ref. főgondnok. - Ferencz 1825-26-ban ref. főgondnok. - László 1832-34. főgondnok. - Gábor (megh. 1863.) ügyvéd. - Károly, jelenleg fehérgyarmati ref. lelkész.[2]

  • Irodalom:

A család címerének ábrája a címerhatározóban még nem szerepel.

Külső hivatkozások:

Rövidítések


Fábián 1628 szerkesztés

 

Fábián Márton 1628. március 25., Gyulafehérvár Bethlen Gábor nemesség és címer általa: testvére István, felesége Veres Erzsébet, fia Benedek

P 655 Teleki cs. lt. No. II. 6

  • Irodalom:

A család címerének ábrája a címerhatározóban még nem szerepel.

Külső hivatkozások:

[3]

Rövidítések


Fábián 1629 szerkesztés

 

Fábián János 1629. augusztus 5., Bécs II. Ferdinánd nemesség és címer általa: felesége Spáczay Fruzsina, fia Mihály

P 408 Fábián cs. Lad. RRR No. 125

  • Irodalom:

A család címerének ábrája a címerhatározóban még nem szerepel.

Külső hivatkozások:

[4]

Rövidítések


Fábián 1631 szerkesztés

 

Fábián János címere, 1631

  • Irodalom:

A család címerének ábrája a címerhatározóban még nem szerepel.

Külső hivatkozások:

[5]


Fábián 1666 szerkesztés

 

  • Irodalom:

A család címerének ábrája a címerhatározóban még nem szerepel.

Külső hivatkozások:

Rövidítések

Lásd még:

A Címerhatározó alfabetikus tartalomjegyzéke
ABCCsDEFGGyHIJKLLyMNNyOÖPQ | RSSzTTyUÜVWXYZZs