Címerhatározó/Fábri címer

Ez az oldal a címerhatározó kulcsának részeként a Fábri , Fábry családok címerével foglalkozik.


rumunyesti FábrySzerkesztés

 

E században alapitá Fábry János, ki Breznó-Bányáról származott Pestre, hol szép vagyonra tevén szert, Krassó vármegyében kir. adomány mellett szerzé Rumunyest helységet, melyről családja előnevét vevé. Címere függőlegesen kétfelé osztott pajzs. A jobboldali vörös mezőben hármas dombon méh-kaptár áll, mely körül méhek szállongnak. A baloldali kék mezőben arany oroszlán áll hátulsó két lábán, első jobb lábában kivont kardot villogtatva. A pajzs fölötti sisak koronáján fészkén ülő, s melléből fiainak táplálékul vérét ontó pelikán látható. Foszladék jobbról arany-kék, balról ezüst-vörös. A címert s előnevet adó helységet szerző Fábry János Pesten meghalt 1858-ki oktob. 15-én, kora 73-dik évében.

  • Irodalom:

A család címerének ábrája a címerhatározóban még nem szerepel.

Külső hivatkozások:


Khastl másképpen FábriSzerkesztés

 

Khastl másképpen Fábri Márton 1652. február 27., Bécs III. Ferdinánd nemesség és címer általa: felesége Fábri Margit, fia Mihály

R 64

  • Irodalom:

A család címerének ábrája a címerhatározóban még nem szerepel.

Külső hivatkozások:

[1]

Rövidítések

Lásd még:

A Címerhatározó alfabetikus tartalomjegyzéke
ABCCsDEFGGyHIJKLLyMNNyOÖPQ | RSSzTTyUÜVWXYZZs