Címerhatározó/Féger címer

Ez az oldal a címerhatározó kulcsának részeként a Féger család címerével foglalkozik.


merczyfalvai és temeszsadányi FégerSzerkesztés

A nemesség és fenti előnevek adományozásában 1887. jún. 18. F. Ferencz Temes megyei nagybirtokos részesült. - Címer: hasított, jobb felében vágott pajzs, melynek felső arany mezejében fekete fogaskerék, alsó kék mezejében pedig három (2+1) arany kéve; a baloldali arany mezőben jobbra félszögesen lenyúló, két arany csillaggal díszített kék gerenda, mindkét oldalán egy-egy kék liliommal; sisakdísz: oroszlán jobb lábában három arany kalászt tart; takarók: kék-arany; jelmondat: „Justitia pro omne”[1]

  • Irodalom:

Kempelen Béla: Magyar nemes családok. 4. kötet [2]

A család címerének ábrája a címerhatározóban még nem szerepel.

Külső hivatkozások:

Rövidítések

Lásd még:

A Címerhatározó alfabetikus tartalomjegyzéke
ABCCsDEFGGyHIJKLLyMNNyOÖPQ | RSSzTTyUÜVWXYZZs