Címerhatározó/Fényes címer

Ez az oldal a címerhatározó kulcsának részeként a Fényes család címerével foglalkozik.


csokaji FényesSzerkesztés

 

Szabolcs vármegyéből származik, honnan idővel Bihar, majd - a mult század elején, - Szatmár vármegyében is elterjedt. Szabolcsban Laskodon, Biharban: Érmihályfalván és Berettyó-Ujfaluban, Szatmárban pedig Endréden és Sárközujlakon volt birtokos. Péter, Márton, Ferencz és János 1635-ben kaptak czímeres nemes-levelet II. Ferdinándtól, melyet Szabolcsban hirdettek ki. Tagjai közül Elek, a mult század első felében kiváló statisztikus, - János. (megh. 1849. után) kir. ügyész. - I. Sándor (megh. 1848, előtt) ügyvéd. - II. Sándor sárközújlaki birtokos. - Miklós, jelenleg postatakarékpénztári tisztviselő.

Czímer: kékben, hármas zöld halom középsőjén nyugvó koronából növő nyilt sisakos, pánczélos vitéz, jobbjában egyenes kardot, baljában zölddel átkötött három arany-búzakalászt tart. Sisakdísz: a paizsbeli vitéz. Takarók: kékarany, vörösezüst.[1]

  • Irodalom:

A család címerének ábrája a címerhatározóban még nem szerepel.

Külső hivatkozások:

Rövidítések

Lásd még:

A Címerhatározó alfabetikus tartalomjegyzéke
ABCCsDEFGGyHIJKLLyMNNyOÖPQ | RSSzTTyUÜVWXYZZs