Címerhatározó/Faith címer

Ez az oldal a címerhatározó kulcsának részeként a Faith család címerével foglalkozik.


Fajt Sámuel nagyrákosi kelmefestő pecsétlenyomata, 1856
Fajt Sámuel nagyrákosi kelmefestő vándorkönyvi bejegyzése, 1856

Ezzel ez a történet le is zárulhatott volna, ha egy másik, Szvoboda Antal pándorfi születésű festőlegény vándorkönyvében37 nem találtuk volna meg az alábbi bejegyzést: „Ezen könyv tulajdonosa nálam eldolgozott, mely idő alatt magát becsületesen viselte, melyet nevem alá írásával és pecsétemmel is erősítek. Kelt Nagy Rákoson Szeptember 12. 856 Faith Sámuel festőm.(mp.)” Babérággal övezett pecsétjén a kelmefestők jelképe áll: ötágú korona alatt két oldalról egy-egy heraldikai oroszlán által közrefogott, felfelé szélesedő gúzsabroncsos festőkád. A pecsétkép két szélén SF monogram látható. Tehát az egykor vándorló legényből tanulóhelyére visszatérve mesterember lett 28 évesen. Egykori munkaadója ez évben lehetett volna 41 éves, talán elhalálozott, hiszen Nagyrákos kuncsaftköre feltételezhetően nem bírhatott el két önálló mesterembert, de ezt egyéb adatok híján nem tudjuk bizonyítani. Hogy valójában mi történt, nem tudjuk, de azt biztosan állíthatjuk, hogy Nagyrákoson, az Őrség szívében 1847–1856 között életképes, alkalmanként egy legényt is foglalkoztató kelmefestő műhely létezett, melynek híre távolabbi helyekre is eljutott. Ritka jelenségre, műhelyváltásra vet fény a Jékelfalussy névtár 1892-ből, melyben azt olvashatjuk, hogy Senyeházán [Bajánsenye] Faith Sámuel kelmefestő dolgozik.[1]

  • Irodalom:

NAGY ZOLTÁN: KÉZMŰVESEK A FALVAK MAGÁNYÁBAN. CÉHEK, KÉZMŰVES MESTEREK A SZENTGOTTHÁRDI, CSÁKÁNYI, KÖRMENDI URADALOM FALVAIBAN A XVII–XIX. SZÁZADBAN. III. RÉSZ. Vasi Szemle 2016/3. [2]

A család címerének ábrája a címerhatározóban még nem szerepel.


Külső hivatkozások:


Rövidítések


Lásd még:

A Címerhatározó alfabetikus tartalomjegyzéke
ABCCsDEFGGyHIJKLLyMNNyOÖPQ | RSSzTTyUÜVWXYZZs