Címerhatározó/Falticsén címere

Ez az oldal a címerhatározó kulcsának részeként Falticsén címerével foglalkozik.


Coa Romania Town Falticsén History.svg Coa Romania Town Falticsén.svg

  • Irodalom:

A címer ábrája a címerhatározóban még nem szerepel.

Külső hivatkozások:


Rövidítések

Lásd még:

A Címerhatározó alfabetikus tartalomjegyzéke
ABCCsDEFGGyHIJKLLyMNNyOÖPQ | RSSzTTyUÜVWXYZZs