Címerhatározó/Farnadi címer

Ez az oldal a címerhatározó kulcsának részeként a Farnadi, Farnady családok címerével foglalkozik.


Farnadi 1634Szerkesztés

   

Farnadi Lőrinc, András és Mátyás 1634. január 21., Gyulafehérvár I. Rákóczi György nemesség és címer

P 1881

  • Irodalom:

A család címerének ábrája a címerhatározóban még nem szerepel.

Külső hivatkozások:

[1]


öttevényi FarnadySzerkesztés

 

A családi hagyomány szerint Vas megyéből származnak, bár a nevet adó Farnad község Nyitra vármegyében van, az előnevet adó, ottani földbirtokra utaló Öttevény pedig Győr közelében. Egy Farnady nemeslevélre történő utalás 1666-ot jelölte meg, az adomány éveként, mely a marosvásárhelyi Teleki levéltárban megtalálható. Az ottani anyag a Budavári Országos Levéltárba került, de a szál felgöngyölítése további kutatást igényel.[2]

  • Irodalom:

A család címerének ábrája a címerhatározóban még nem szerepel.

Külső hivatkozások:

[3]

Rövidítések

Lásd még:

A Címerhatározó alfabetikus tartalomjegyzéke
ABCCsDEFGGyHIJKLLyMNNyOÖPQ | RSSzTTyUÜVWXYZZs