Címerhatározó/Felsőleszéte címere

Ez az oldal a címerhatározó kulcsának részeként Felsőleszéte címerével foglalkozik.


Felsőleszéte pecsétje, 1743

Felsőleszéte címere.png

  • Irodalom:

A címer ábrája a címerhatározóban még nem szerepel.

Külső hivatkozások:


Rövidítések

Lásd még:

A Címerhatározó alfabetikus tartalomjegyzéke
ABCCsDEFGGyHIJKLLyMNNyOÖPQ | RSSzTTyUÜVWXYZZs