Címerhatározó/Ferences rend címere

Ez az oldal a címerhatározó kulcsának részeként a Ferences rend címerével foglalkozik.


Ferences címer (Kisebb Testvérek Rendje), Esztergom, Belvárosi (Szent Anna) ferences templom
A Ferences rend miniszter generálisának címere

ferencesek (lat. franciscani): az Assisi Szt Ferenc által alapított és a belőle kialakult szerzetesrendek gyűjtőneve: →Kisebb Testvérek Rendje, →minoriták, →kapucinusok. - Mindhárom →koldulórend az 1223: p.[ápai] jóváhagyást nyert →ferences regula szerint él, saját →konstitúciókkal és hagyományokkal (→sarutlan ferencesek, →recollectus ferencesek). - A 17. sz. végén Mo. ÉNy-i részén a →mariánus, az ÉK-en a szalvatoriánusok (→szalvatoriánus ferences rendtartomány), Erdélyben a →stefaniták, az ország szívében Budáig a bányavidéki bosnyák tart., Horváto-ban a →ladiszlaiták működtek. (Magyar Katolikus Lexikon)[1]

  • Irodalom:

A címer ábrája a címerhatározóban még nem szerepel.

Külső hivatkozások:


Rövidítések

Lásd még:

A Címerhatározó alfabetikus tartalomjegyzéke
ABCCsDEFGGyHIJKLLyMNNyOÖPQ | RSSzTTyUÜVWXYZZs