Címerhatározó/Festetics címer

Ez az oldal a címerhatározó kulcsának részeként a Festetics család címerével foglalkozik.


tolnai FesteticsSzerkesztés

 
Festetics exlibris 1749 után
 
herceg tolnai Festetics Tasziló címere, Ferenc József, 1911

 

Tolnai Festetics Pál 1772. február 24., Bécs Mária Terézia grófi rang és címer általa: gyermekei György, József, Imre, Júlia, Erzsébet, Anna Mária

P 235 Festetics cs. lt. "Memorabilia" No. 91

Gőzsy:

„Elöl csillogó nevű család, mely hazánknak Festetich Györgyöt adá. Sarjadéka a turopolyai Ferstetich családnak, mely II. Mátyás királytól kapta nemesi címét" - írta Döbrentei Gábor 1842-ben. György Magyarország gazdasági előmozdítását szem előtt tartva 1798-ban gazdasági iskolát (Georgicon) alapított Keszthelyen. Megyénk [Somogy] történetében, fejlődésében is jelentős szerepet játszott a család. Számos birtokuk volt itt, sőt több településre kiterjedő hitbizományuk is.

A címerablakon a hercegi címert láthatjuk. Kék csücsköstalpú pajzsban lebegő arany koronán, két, kivont kardot tartó, egymással szembefordult arany oroszlán áll. A pajzson lévő rostélyos sisakra helyezett arany koronából jobb lábával követ tartó, jobbra fordult daru emelkedik ki. A pajzsot egy-egy arany oroszlán tartja, alul kék színű aranybetűs szalag övezi, melyen a Deum time, regem honora (Az Istent féld, a királyt tiszteld) feliratot olvashatjuk. A címert zárt koronával ékesített aranyrojtos hermelinnel bélelt bíbor címersátor borítja.[1]

  • Irodalom:

Gőzsy Zoltán - Gőzsy Gáborné: A somogyi levéltár üvegablakai. Nemesi címerek a Somogy Megyei Levéltár üvegablakain. Kaposvár, 2000. 126-127.[2]

  • Külső hivatkozások:

[3]

Rövidítések

Lásd még:

A Címerhatározó alfabetikus tartalomjegyzéke
ABCCsDEFGGyHIJKLLyMNNyOÖPQ | RSSzTTyUÜVWXYZZs