Címerhatározó/Fitos címer

Ez az oldal a címerhatározó kulcsának részeként a Fitos család címerével foglalkozik.


Fitos címer varm-szatmar-188-8.jpg

Bács vármegyéből származik, honnan idővel Pest vármegyébe is áttelepedett. János 1793-ban kapott czímeres nemeslevelet I. Ferencztől, melyet Bács megyében hirdettek ki; 1824-ben már Pest megyében igazolja a család nemességét. Tagjai közül István 1824-ben ref, lelkész. - Ferencz, jelenleg nagykárolyi gyógyszerész.

Czímer: kékben, hármas zöld halmon, féllábon álló, aranykoronás daru, jobbjában rögöt, csőrében zöld koszorút tart. Kísérők j. aranynap, b. ezüst-félhold. Sisakdísz: koronás, szárnyas arany-griff növekvően, jobbjában görbe kardot tart, melynek vége a zöld koszorún van átdugva. Takarók: kékarany, kékezüst.[1]

  • Irodalom:

A család címerének ábrája a címerhatározóban még nem szerepel.

Külső hivatkozások:

Rövidítések

Lásd még:

A Címerhatározó alfabetikus tartalomjegyzéke
ABCCsDEFGGyHIJKLLyMNNyOÖPQ | RSSzTTyUÜVWXYZZs