Címerhatározó/Fock címer

Ez az oldal a címerhatározó kulcsának részeként a Fock család címerével foglalkozik.


hodosi FockSzerkesztés

Ferri János újaradi vaskereskedő, 1827 júl. 27-én nyert címeres nemeslevelet, egyúttal pedig kir. adományt az Arad vármegyei Hodosra. Fia: János (szül. 1800, †1888). Ennek fia: Zsigmond (szül. 1838) Újaradon birtokos. Címer: négyelt pajzs. 1. veresben arany méhektől körülrajzott arany méhkas. 2. Kékben ballábán álló ezüst-gólya. 3. Kékben jobbra fordult ezüst-oroszlán. 4. Veresben aranymarkolatú görbe kardot tartó páncélos kar. Sisakdísz: két kékszínű ormány között, kinövő pajzsbeli gólya. Takaró mindkét oldalról: kékarany.

  • Irodalom:

A család címerének ábrája a címerhatározóban még nem szerepel.

Külső hivatkozások:

Rövidítések

Lásd még:

A Címerhatározó alfabetikus tartalomjegyzéke
ABCCsDEFGGyHIJKLLyMNNyOÖPQ | RSSzTTyUÜVWXYZZs