Ez az oldal a címerhatározó kulcsának részeként a Foghtűy családok címerével foglalkozik.


Foghtűy alias Literáti

szerkesztés
 

 

Foghtűy alias Literatus címer Literáti Péter és Péter nevű fia armálisa, 1676

  • Irodalom:

A család címerének ábrája a címerhatározóban még nem szerepel.

Külső hivatkozások:

Rövidítések

Lásd még:

A Címerhatározó alfabetikus tartalomjegyzéke
ABCCsDEFGGyHIJKLLyMNNyOÖPQ | RSSzTTyUÜVWXYZZs