Címerhatározó/Forgon címer

Ez az oldal a címerhatározó kulcsának részeként a Forgon család címerével foglalkozik.


mihályfalusi ForgonSzerkesztés

 
Forgon címer, Gömörmihályfalva

 


Nagy Iván:

Forgon család. (Mihályfalusi).

Gömör megye nemes családa. Egykor főbb megyei hivatalokat is viseltek tagjai. Forgon Péter 1625–1628-ig Gömör megye első alispánja volt [Bartholomaeides C. Gömör 758.*].

Jelenleg a család a kisebb birtoku nemesek sorában áll. Közülök Forgon Ráfael 1842-ben Gömör megye esküdtje.

Forgon Miklós lakott Fügében, fia Péter 1842-ben. Forgon család van Zemplin megyében is [Szirmay Cottus Zemplin not. top. 112.*].

Kempelen:

Forgon (mihályfalusi)

Gömörmegyei régi család, melynek története a XV. század elejéig vezethető vissza. Őse András fia Antal, kit Zsigmond király 1413. uj adománylevéllel erősített meg Mihályfalva birtokában, melybe az egri káptalan ellentmondás nélkül iktatta be a családot. F. (de Mihályfalva) István 1433. Gömörvármegye egyik birótársa; Albert 1469. vármegy szolgabiró; Antal az 1570-es években tekintélyes gömöri táblabíró; Miklós 1561. alispánhelyettes; Péter 1612–1621. szolgabiró, 1621–1629. Gömörmegye első alispánja, ki két évtizeden át a megye életében vezetőszerepet játszik. Birtokai voltak Mihályfalván, Vályon, Martonfalván, Fügén, Borosznokon, továbbá Vaskapu, Kápolna, Habók, Rás, Barciháza és Morhó pusztákon. Ugyanő a borsodmegyei Barcikán, Czenteren és Sajónémetin is uj birtokokat szerez. Tamás 1704. Rákóczy kuruczai között harczol. A család 1753. nádori uj adománylevelet kap Morhó pusztára, melybe a jászói konvent vezette be. – Czímer: a paizsban griff jobbjában kardot, baljában koszorut tart; sisakdisz: növekvő griff, kardot tart. Leszármazás:
I.
Zsigmond *1653 1) Betes Kata 2) György Erzse; 1: István (Sajólenke); 2: Pál Apalin (Nagy) Erzse; Mihály †1736 Oláh Borbála l. II. tábla; N. Czikó N.-né; Zsigmond Betes Erzse l. III. tábla; Kata Jéney N.-né; Erzsébet; László 1754 (Méhi, Kál); Sándor *1716 †1798 Kovács Katalin; Ferencz (Szolnok) 1767; András 1721–1790 Tállyay Judit; István Kisfaludi Vincze Mária; László 1764–1839; Éva Orcsy Mihály; István 1774–1820 mellétei Barna Sára; Judit 1778–1814 Bodon István; Mihály 1781–1851 1) Nagy Mária 2) Nagy Lidia; Juliánna Forgon János; Lajos 1808–1857 1) Dakó Zsuzsa 2) Török Apollónia; András 1804–1873 Hubai Mária; Mária Nagy László; Julia Bodon Péter; Zsuzsánna Forgon Benedek; Mária Sikur András; 1: Teréz Királyi Lajos; 2: Apollónia Forgon Lajos; Ráfael Bodon Erzsébet; István máv. s. titkár hegymegi Kiss Irma; Mihály iró; Erzsébet; Ilona; Margit; Anna;

 

II.
Mihály Oláh Borbála l. I. tábla; Mihály 1718–1814 1) Ragályi Judit 2) Varga Mária; Anna Fekete János (Sajókeresztur); Mihály 1760–1813 Lökös Judit; János 1765–1826 Pósa Mária; Péter Nagyimre Borb.; Mihály 1795–1848 1) Várady Klára 2) Nagy Lidia; János 1799–1890 Forgon Juliánna; Sándor 1817–76 Forgon Zsuzsa; Póli Nagy Sámuel; Károly 1825–82 Forgon Juliánna; János (Radnót); János†; Lajos Forgon Apollónia; Teréz Bodon Antal; Lajos postatanácsos Verner Elza; Irma győri Nagy Samu; Elza; Bálint; Erzsébet Bátky Pál; Miklós 1791–1857 Hubay Éva; Ferencz 1794–1869 Bodon Zsuzsa; István 1) Kalas L. 2) Héthy M.; Erzsébet Kalas Fer.; Miklós 1819–1869 Bodon Sarolta; Bertalan *1813 1) Kassai Franc. 2) Beke Julia; Lidia Szivós László; Teréz Forgon Zsigmond; Zsuzsánna Forgon Sándor; Gusztáv (A.-Vály); Bertalan Dienes N.; 2: Francziska; György Matos Borb.;

 

III.
Zsigmond Betes Erzse l. I. tábla; Zsigmond 1729–1808 jászberényi Pető Kata; Péter 1739–1814 Losonczy Kata; Éva Bodon Fer.; Borbála Jéney János; László Bátky Julia; László Bodon Zsuzsanna; Juliánna Bósa Miklós; Mária Hubay Mihály; Lajos 1810–1850 Hubay Klára; Kata; Rudolf 1829–1849; Ráfael 1822–1863 Virág Erzsébet†; Tamás 1834–1907 Török Apollónia; Lajos Molnár Mária (Velezd); Piroska; Julia 1) Dienes Dániel 2) Ujj Balázs; Eszter Ujj Samu; Zsuzsánna Bodon Lajos;

 

IV.
János 1703–1785; György 1743–1819 Katona Mária; Anna Óváry Ferencz; János 1752–1795 Orczi Mária Emődi Rebeka; Ferencz 1769–1838 Hubay Klára; Zsuzsánna Óvári István 1792; Zsigmond 1779–1859 1) Bodon Éva 2) Balajthy Julia; Éva Hubay Miklós 1804; Julia Lökös Ferencz; Lidia Bodon Mihály; Zsigmond 1819–1885 Forgon Teréz; Ignácz Sáfrán Teréz; Béla Kusza Julia; Béla; Andor; Zsuzsánna Bodon Mihály; Ferencz 1798–1855 Bodon Mária; András 1804–1876 Beke Julia; Borbála Kalas Balázs; Klára Szivós Bálint; Antal 1826–1905 Bodon Teréz; János Jéney Teréz †; György 1829–1883 Jéney Julia; Juliánna Forgon Károly; Apollónia Óvári Pál; Zsuzsánna; Antal Csiszár Mária; László Adorján Erzsébet; György; Anna; Mária; Irma; László; István; Béla; Teréz;

 

V.
István †1750 Kandó Éva; Péter katholizál 1) kiscétényi Kovács Borbála 2) Turóczi N.; István; 1: József; József Szentpétery Klára; János dálnoki Nagy Krisztina; 2: Miklós 1) Vas Erzsébet 2) Rácz N.; Boldizsár Dancs Judit; Erzsébet Barna Ferdinánd; Julia Bodon Antal; Péter (Fürge) Rüá Mária; Borbála Nagy János; Péter; Lajos; István; József; Balázs; Teréz; Lajos; Ilona; Dezső; Mária; Mária; Piroska; István; János; Julia; Borbála; Antal; Pál; Pál; János; Gyula; Teréz; Mária; Zsanka; István; Julia; Ferencz Vizi Julia; Mária; Bálint Nagy Lidia; András Gegesi Ferenczy Zsuzsa; Zsuzsánna; Károly 1) Borsi Teréz 2) János Deák Julia; János; Rozália; Pál; Teréz; Erzsébet; Borbála; József; Károly; Julia

 

Vö. NI. IV/217.; Forgon I/236–242.; Siebm. 178.


  • Irodalom:

Külső hivatkozások:


Forgon 1659Szerkesztés

 

Siebmacher:

Forgon v. Mihályfalva.

Wappen: In B. auf gr. Boden ein ganz in R. gekleideter Mann mit Kucsma u. hohen g. Stiefeln, in d. erhobenen Rechten einen Krummsäbel mit g. Parirstange haltend, die Linke in die Hüfte gestützt. – Kleinod: Der Mann, wachsend. – Decken: bg. – rs. Im Gömörer u. Zempliner Comitate vorkommend.
(Leg. C.)

Kempelen:

Forgon

Czímeres nemeslevelet 1659. aug. 20. F. Lukács és társai nyertek (egri kpt. lt.) Kihirdette Hevesmegye. – Az 1754/55. évi orsz. nemesi összeiráskor Hevesmegyében János (Váraszó) és Lukács (Ivád) igazolják nemességüket. – 1768. István fia Ferencz, Gömörmegye bizonyítványa alapján Pestmegyében hirdettetik ki. – Czímer: kék paizsban zöld földön vörös ruhás vitéz jobbjában kardot tart; sisakdisz: a vitéz növekvő alakban; takarók: kék-arany, vörös-ezüst. – Vö. Forgon I/243.; Orosz 87.; Siebm. 178.

Orosz, Heves:

Forgon.

Nemességet [1659]. évi aug. 20-án nyertek F. Lukács, fivére Jakab ésGyörgySámuel, ennek neje Takács Katalin, végre Molnár Mihály. Kihirdettetett1663. évben, másolata az egri káptalan levéltárában H. H. jk. 984. sz. alatt.(1663. év 123. jkl.)

Az 1724. évi investigatiókorLukács fia Mátyás szenterzsébeti lakos.

1768. évben István fia Ferencz szolnoki lakos Gömörmegye bizonyitványa alapján kihirdettetik. Mihályfalván volt birtokos. (1768. év 219. sz. 359. jkl.)

  • Irodalom:

Külső hivatkozások:


Rövidítések

Lásd még:

A Címerhatározó alfabetikus tartalomjegyzéke
ABCCsDEFGGyHIJKLLyMNNyOÖPQ | RSSzTTyUÜVWXYZZs