Címerhatározó/Freiseisen címer

Ez az oldal a címerhatározó kulcsának részeként a Freiseisen család címerével foglalkozik.


Freiseisen György.jpg

  • Irodalom:

A család címerének ábrája a címerhatározóban még nem szerepel.

Külső hivatkozások:

Rövidítések

Lásd még:

A Címerhatározó alfabetikus tartalomjegyzéke
ABCCsDEFGGyHIJKLLyMNNyOÖPQ | RSSzTTyUÜVWXYZZs