Címerhatározó/Frivaldszky címer

Ez az oldal a címerhatározó kulcsának részeként a Frivaldszky család címerével foglalkozik.


Frivaldszky 01 Siebmacher.jpg

II. Rudolf király Frivaldszky Jánosnak 1583 szeptember 13-án címeres levelet adott ki.

A címer Nagy Iván szerint: Vörös pajzson három szál búzát tartó kar, alatta nyitott várkapu, zöld halmon, a sisak mellett szarvak.[Nagy Iván: Magyarország családai czimerekkel és nemzedékrendi táblákkal. 1-12.k. Pest 1857-1865 IV. 280-282.; Siebmacher: Wappenbuch. Ungarn. Nürnberg, 1885-94 182. . 146. tábla]

Az itt közölt címert Frivaldszky Imre természettudós szolgáltatta Nagy Ivánnak. A címeres levélen lévő eredeti címer viszont ettől eltér.[A Hollosy család tulajdonában]

Frivaldszky 05.jpg

A nemeslevél címerén a zöld halom a címeren kívül helyezkedik el, a sisakdíszen a kar függőleges, a levágott hegyű szarvak arannyal peremezve. A pajzs inkább cartouche. A kaputorony alig kivehető. Siebmachernél a búzaszálak nádbuzogányoknak látszanak, s számuk tévesen négy.

Frivaldszky 07 1675.jpg

1675-ben a róla készült pecsét szerint a kaputorony még ép volt.[Fojtík, Juraj: Mestské a obecné pečate Trenčianskej župy. Bratislava, 1974. 269. Frivaldszky György (1620 k.-1700?) soltész pecsétje]

A címert a család Frivaldon kívül élő tagjai nem ismerték, 1707-ben az egyik családtag egy Luther-rózsát ábrázoló pecsétet használt,[Bp. Dunamelléki egyházkerület Ráday Könyvtár kézirattára IV. C/1. 117.sz.; Frivaldszky Zakariás (1671?-1708?), Ráday Pál szervitor pecsétje] 1737-ben egy másik egy egyéni pecsétet: Függőlegesen nyújtott nyolcszög, benne alul egy levél, ebből kinyúló száron három apró virág, felette lebegő további kettő. Korona, sisak, takaró nincs[NRF, 30, 31. Frivaldszky Illés (1685k-1737u) pecsétje, Érsekújvár] Még 1779-ben is van, aki a címert csak leírásból ismeri.[OSZK Levelestár, (Fridvaldszky János levelei Czirbesz János Andráshoz) Fridvaldszky János (1730-1784) szepesi apát pecsétje, 1779]

Frivaldszky 08 ap ti.jpg

Az apát címerpajzsa egyszerű, alul csúcsos, benne rendkívül nagyméretű négy ablakos bástyával, négyes pártával, a kapunyílásban a kar három szál búzával, előtte felvonóhíd. Felette háromtollú sisak, balra mellette pásztorbot, jobbra infula, körülötte zsinórzat.

A kuruc háborúban a címeres levelet sérülés érhette, s a kaputorony festéke lepereghetett. A róla a 18. sz.-i pecsétek csak kapunyílást mutatják.1783-ban: [Pest Megyei Levéltár, IV.31.e. Pest-Pilis-Solt vm. Központi törvényszékének polgári perei iratai (Acta sedria) 86. doboz, 1772. fasc. 68. no. 28. (aláírás és pecsét). Frivaldszky Elek (1749-1772u) pecsétje 1772; Štátny Archív, Bytča, Trenčianska Župa,: Familiae, rod Frivaldsky I. rész (továbbiakban: NRF) 15. Frivaldszky Dániel pecsétje (1721-1800?) 1773; NRF 13.; Frivaldszky Józsefé (1737-1794) 1784]

Frivaldszky 09 1784.jpg

Bérczy Károlyné Frivaldszky Anna temetési címere 1912-ben:[Nógrád Megyei Történeti Múzeum 89.113.379 sz. Frivaldszky Anna (1829-1912) temetési címere]

Frivaldszky 11 B rczy.jpg

amely egy pecsétgyűrűről készülhetett, amint apjáé is 1871-ben, amelyen a kaputorony megvan, viszont a címer színhibás:[Nógrád Megyei Történeti Múzeum 89.113.380 sz. Frivaldszky Imre (1799-1870) temetési címere] [1]

Frivaldszky 12 Imre.jpg

  • Irodalom:

A család címerének ábrája a címerhatározóban még nem szerepel.

Külső hivatkozások:

Rövidítések

Lásd még:

A Címerhatározó alfabetikus tartalomjegyzéke
ABCCsDEFGGyHIJKLLyMNNyOÖPQ | RSSzTTyUÜVWXYZZs