Címerhatározó/Frummer címer

Ez az oldal a címerhatározó kulcsának részeként a Frummer család címerével foglalkozik.


keresztesi FrummerSzerkesztés

 

Mihály Temes vármegye számvevője, ki 1779-ben Keresztest vásárolta meg, 1783-ban testvéreivel együtt címeres nemeslevelet nyert II. József császártól, melyet I. Ferencz király 1798 nov. 23-án megerősített. Mihály testvére Fülöp (szül. 1748, †1806). Arad vármegye táblabírája, 1802-ben országgyűlési követ volt. Fiai József (†1840) Krassó vármegye alispánja és Zsigmond. József fia László, Krassó vármegye szolgabírája, valamint Zsigmond 1839-ben legfelsőbb engedéllyel Szendére változtatták nevüket. Zsigmond fia Béla, Krassó vármegye alispánja, 1848-49-ben honvédszázados, 1867-69-ben Arad vármegye főispánja, majd min. tanácsos, államtitkár, 1873-1882-ig honvédelmi miniszter.

  • Irodalom:

A család címerének ábrája a címerhatározóban még nem szerepel.

Külső hivatkozások:

Rövidítések

Lásd még:

A Címerhatározó alfabetikus tartalomjegyzéke
ABCCsDEFGGyHIJKLLyMNNyOÖPQ | RSSzTTyUÜVWXYZZs