Címerhatározó/Fugger címer

Ez az oldal a címerhatározó kulcsának részeként a Fugger család címerével foglalkozik.


A Fugger család címere Zsámboki Jánosnál. A család fiatalabb ága liliomot használt
Fugger-címer a vöröskői várban

Fugger címer.jpg

  • Irodalom:

A család címerének ábrája a címerhatározóban még nem szerepel.

Külső hivatkozások:

Das Ehrenbuch der Fugger. Augsburg, 1545-1548 k. A Fugger címerkönyv digitalizált válzozata

Dominicus Custos: Fuggerorum et Fuggerarum imagines. Augsburg, 1618. A Fugger családtagok címers portréi; digitalizált válzozat

Rövidítések

Lásd még:

A Címerhatározó alfabetikus tartalomjegyzéke
ABCCsDEFGGyHIJKLLyMNNyOÖPQ | RSSzTTyUÜVWXYZZs