Címerhatározó/Géressy címer

Ez az oldal a címerhatározó kulcsának részeként a Géressy család címerével foglalkozik.


mátészalkai GéressySzerkesztés

 

Beregből származik és 1675-ben Apaffy Mihálytól nyerte a nemességet, melyet Máramarosban hirdettek ki. Csak az újabb korban telepedett le Szatmárott. Tagjai közül Imre a múlt század huszas éveiben munkácsi ref. lelkész. - László, (szül. 1802) forgoláni, majd viski lelkész. Fiai: László, máramarosmegyei árvagyám, - Kálmán, tankerületi főigazgató Debreczenben; - Imre, ny. főgimnáziumi tanár M.-Szigeten, - János, telekkönyvvezető, - Albert telekkönyvvezető M.-Szigeten, - János fia Gyula, adótiszt.

Czímer: kékben, zöld alapon álló, kiterjesztett szárnyu fehér hattyu, egy lecsapó fekete sassal viaskodik. Sisakdísz: a pajzsbeli hattyu. Takarók: kék-arany, vörös-ezüst.[1]

  • Irodalom:

A család címerének ábrája a címerhatározóban még nem szerepel.

Külső hivatkozások:

Rövidítések

Lásd még:

A Címerhatározó alfabetikus tartalomjegyzéke
ABCCsDEFGGyHIJKLLyMNNyOÖPQ | RSSzTTyUÜVWXYZZs