Címerhatározó/Góbis címer

Ez az oldal a címerhatározó kulcsának részeként a Góbis család címerével foglalkozik.


rakattyási és kércsi GóbisSzerkesztés

Góbis. Rakattyási és kércsi előneve volt. Birtokos e helységekben. (Cs.)[1]

  • Irodalom:

A család címerének ábrája a címerhatározóban még nem szerepel.

Külső hivatkozások:

Rövidítések

Lásd még:

A Címerhatározó alfabetikus tartalomjegyzéke
ABCCsDEFGGyHIJKLLyMNNyOÖPQ | RSSzTTyUÜVWXYZZs