Címerhatározó/Gödény címer

Ez az oldal a címerhatározó kulcsának részeként a Gödény család címerével foglalkozik.


farkasfalvi és gödényházi GödénySzerkesztés

Ősi, szatmármegyei nemes család, melynek okmányilag igazolható egyik őse, Munkách fia Nede, már 1262-ben szerepel, mikor István vezér és fejedelem, (később V. István király) a maga ugocsamegyei Thornatelek nevű birtokát, a hol az ő vendégei laknak cserébe adja Munkách fia Nede szatmármegyei Adria (Adorján) nevű birtokáért. E cserét jóváhagyja, megújítja és megerősíti Mátyás király 1466-ban és II. Rudolf 1604-ben. Az említett Thornatelek azonban már korábban a Gödény-család ősi fészke volt és villa Gewden néven szerepelt. A család a múlt század elején [19. sz.] jött ismét vissza Szatmár vármegyébe, a hol Batizon és Homokon volt birtokos és ez utóbbi helyen most is az. Ugocsa vármegye tisztviselői közül sokan, régebben a családból kerültek ki. Imre, jelenleg Szatmár megyében ügyvéd.[1]

  • Irodalom:

A család címerének ábrája a címerhatározóban még nem szerepel.

Külső hivatkozások:

Rövidítések

Lásd még:

A Címerhatározó alfabetikus tartalomjegyzéke
ABCCsDEFGGyHIJKLLyMNNyOÖPQ | RSSzTTyUÜVWXYZZs