Címerhatározó/Gönczy címer

Ez az oldal a címerhatározó kulcsának részeként a Gönczi, Geönczy családok címerével foglalkozik.


Gönczy 1578Szerkesztés

 
Gönczi György címere, 1578, melynek kalligráfiája nyilvánvalóan Bocskay György írásminta-gyűjteménye alapján készült, röviddel annak halála után

 

Gönczy György 1578. április 11., Pozsony I. Rudolf nemesség és címer általa: testvérei András és Gáspár

R 64

1.1. Törzsszám : HU MNL OL R 64
1.1. Jelzet : 1_0043
1.1. Raktári szám:
1.1. Raktári egység : boríték
1.2. Restaurált : IGEN
1.2. Formátum : lap (kiterített)
1.2. Állapot : kissé foltos
1.2. Magasság (cm) : 43,5
1.2. Szélesség (cm) : 71,5
1.3. Nyelv : latin
1.4. Irattípus : adománylevél
1.5. Tárgy : magyar nemesség, címer
Adományozó - Rudolf - magyar király - - -
Adományos - Gönczi György - - deák - Georgius literatus de Geöncz -
Adományos által - Gönczi András - - - - fivére
Adományos által - Gönczi Gáspár - - - - fivére
Ellenjegyző - Draskovics György - választott kalocsai érsek, győri püspök, főkancellár - - -
Ellenjegyző - Istvánffy Miklós - - - -
Eredeti kiállításának helye - Pozsony
Eredeti kelte - 1578.04.11.
magyar királyi titkospecsét

Címerleírás: Scutum videlicet militare flavi coloris, in quo aquila advolans proprio colore picta leporem unguibus compressisse et eius oculos rostro cruere cernitur. Scuto superincumbit galea militaris clausa, et super galeam stat aquila priori similis, sinistro tantum pede se ipsum sustinens, dextrum autem avolaturae similis attolens, facie retrorsum conversa et alis ad volandum hinc inde expansis. Laciniis et lemniscis flavi, rubri, crocei et caerulei coloris defluentibus et scutum exornantibus - Van címerfestmény - - kissé kopott - a pajzsmező arany és a baloldali foszladék kék színe nincs kifestve

Címerszőnyeg: arany keret, rózsaszín háttér
Pajzs: - reneszánsz pajzs - arany - - nincs - Nincs - Nincs
Címerkép: pázsit
Címerkép: sas
Címerkép: nyúl
Sisak: csőrsisak - tekercs
Sisakdísz elem: sas
Sisaktakaró: vörös-ezüst
Sisaktakaró: kék-arany

Kihirdetési záradék : Abaúj vm., Gönc, 1580. 06. 13

  • Irodalom:

Áldásy I. No. XCVI. -

Nyulásziné No. 218 -[1]

A család címerének ábrája a címerhatározóban még nem szerepel.

Külső hivatkozások:

[2]


sebessy GeönczySzerkesztés

 

A sebessy Geönczy család címere, 1653

  • Irodalom:

A család címerének ábrája a címerhatározóban még nem szerepel.

Külső hivatkozások:


Gönczy 1666Szerkesztés

Gönczy. Nemesi és czimerlevelét I. Lipóttól kapta 1666-ban Gönczy István a maga és neje, Kovács Anna, valamint gyermekei János és Mihály részére.

Czimere: kék mezőben, zöld alapon leopárd, emelt jobbjában arany markolatu görbe kardot tart. Sisakdísz: a leopárd növekvőn. Takarók kék-ezüst, vörös-ezüst.[3]

  • Irodalom:

A család címerének ábrája a címerhatározóban még nem szerepel.

Külső hivatkozások:

Rövidítések

Lásd még:

A Címerhatározó alfabetikus tartalomjegyzéke
ABCCsDEFGGyHIJKLLyMNNyOÖPQ | RSSzTTyUÜVWXYZZs