Címerhatározó/Gúth címer

Ez az oldal a címerhatározó kulcsának részeként a Gúth család címerével foglalkozik.


Gúth 1596Szerkesztés

   

Nagy Iván:

Guth Sebestyén (ki nemes anyától született) és testvérei Guth Demeter és Lukács 1594-ki aug. 30-án Regenspurgban kelt czimeres nemes levélben Rudolf király által nemesitettek meg, s nemességük Győr vármegyében 1596-ban hirdettetett ki *. [* Hiteles másolat után.]

Czimerük, melyet nyertek, következő: a vért jobbról balra rézsútosan két mezőre oszlik, a felső baloldali kék, az alsó vörös; a vért alján hármas zöld halmon farkas áll hátulsó lábain, első lábaival egy bárányt tépve szét; ugyanez alak ismétlődik a vért fölötti sisak koronáján is. Foszladék jobbról arany-kék, balról ezüst-vörös.[1]

  • Irodalom:

Nagy Iván: Magyarország családai. IV.

A család címerének ábrája a címerhatározóban még nem szerepel.


Külső hivatkozások:


Rövidítések


Lásd még:

A Címerhatározó alfabetikus tartalomjegyzéke
ABCCsDEFGGyHIJKLLyMNNyOÖPQ | RSSzTTyUÜVWXYZZs