Címerhatározó/Gathaly címer

Ez az oldal a Címerhatározó kulcsának részeként a Gathali (olv. Gatali) család címerével foglalkozik.


Gathali (1431).jpg

Gathaly címer.PNG

Gathali László 1431. augusztus 9., Nürnberg Zsigmond címer általa: testvérei Jakab és Fülöp, atyafiai István és János

DL 50.523

Az adományban Gathali Balázs fia László, Rozgonyi István pozsonyi comes familiarisa, testvérei: Jakab és Fülöp és osztályos atyafiai Gathali András fiai: István és János részesültek. Érdemeikről az armális szövege részletesebben nem emlékezik meg.

A czímerkép kivitel tekintetében hasonlít a Szarvasdy-családnak 1431, évi czímeréhez, mely fő alakjában szintén a szarvast mutatja. Ez a színes hasonmásban még kiadatlan armális a prímási levéltárban, Esztergomban őriztetik.

(Fejérpataky László és Áldásy Antal : Magyar címeres emlékek; Magyar Heraldikai és Genealogiai Társaság (1901, 1902, 1926))

  • Irodalom:

A család címerének ábrája a címerhatározóban még nem szerepel.

Külső hivatkozások:

[1] [2]

Rövidítések


Lásd még: