Címerhatározó/Gellért címer

Ez az oldal a címerhatározó kulcsának részeként a Gellért, Gellér családok címerével foglalkozik.


Gellér másként GellértSzerkesztés

György, István, Mihály és Márton VI. Károlytól kaptak czímeres nemeslevelet 1622-ben. Nemességüket 1722-ben Középszolnok vármegyében hirdették ki. A család a Marosszékből Mezőmadarasról jött Szatmár vármegyébe a XVIII. század elején. Tagjai közül Ferencz, az 1825-30-iki diétákon, mint városi senátor, Nagybánya követe. - II. Ferencz, (megh. 1858) Nagybánya város jegyzője. - László, (megh. 1888) Nagybánya polgármestere. - Endre, Nagybánya. volt polgármestere. - Béla, kir. főmérnök és a ker. kir. bányaigazgatóság főpénztárnoka. - Ferencz, pénzügymin. titkár. - László, gróf Erdődy Gyula uradalmi felügyelője.

Czímer: kékben, ezüst alapon könyöklő pánczélos kar 3 búzakalászt tart. Sisakdísz: hiányzik. Takarók: kékarany, vörösezüst.[1]

  • Irodalom:

A család címerének ábrája a címerhatározóban még nem szerepel.

Külső hivatkozások:


Gellért 1691Szerkesztés

 

Gellért István 1691. október 13., Bécs I. Lipót nemesség és címer általa: felesége Búza Erzsébet, gyermekei István, György, Zsuzsanna

R 64

  • Irodalom:

A család címerének ábrája a címerhatározóban még nem szerepel.

Külső hivatkozások:

[2]

Rövidítések

Lásd még: