Címerhatározó/Georgievics címer

Ez az oldal a címerhatározó kulcsának részeként a Georgievics család címerével foglalkozik.


apadiai GeorgievicsSzerkesztés

Demeter fiai Péter, István, Mihály és az elhunyt Konstantin fiai 1823 szept. 6-án nyertek címeres nemeslevelet I. Ferencz királytól, melyet 1823 dec. 15-én hirdettek ki Temes vármegyében. Szilárd fia György temesvári sörházbérlő és Temes vármegye táblabírája. Fiai: Szilárd (†1877) Petrományban volt birtokos. György cs. és kir. altábornagy.

  • Irodalom:

A család címerének ábrája a címerhatározóban még nem szerepel.

Külső hivatkozások:

Rövidítések

Lásd még:

A Címerhatározó alfabetikus tartalomjegyzéke
ABCCsDEFGGyHIJKLLyMNNyOÖPQ | RSSzTTyUÜVWXYZZs