Címerhatározó/Glós címer

Ez az oldal a címerhatározó kulcsának részeként a Glós (olv. Glósz) család címerével foglalkozik.


Glós címer.jpg

Zólyom megyei család; nemesség 1563.

  • Irodalom:

A család címerének ábrája a címerhatározóban még nem szerepel.

Külső hivatkozások:

Rövidítések

Lásd még:

A Címerhatározó alfabetikus tartalomjegyzéke
ABCCsDEFGGyHIJKLLyMNNyOÖPQ | RSSzTTyUÜVWXYZZs