Címerhatározó/Glogovác címere

Ez az oldal a címerhatározó kulcsának részeként Glogovác címerével foglalkozik.


Glogovác pecsétje
  • Irodalom:

A címer ábrája a címerhatározóban még nem szerepel.

Külső hivatkozások:


Rövidítések

Lásd még:

A Címerhatározó alfabetikus tartalomjegyzéke
ABCCsDEFGGyHIJKLLyMNNyOÖPQ | RSSzTTyUÜVWXYZZs