Címerhatározó/Gosztonyi címer

Ez az oldal a címerhatározó kulcsának részeként a Gosztonyi családok címerével foglalkozik.


gosztonyi és kövesszarvi GoszthonySzerkesztés

 
Gosztonyi István címere a pozsonyi ferences konvent protocollumából, 1710-1763
 
abalehotai Gosztonyi Gyula címere, 1911

 

Vas megyéből származó család, mely Somogyba a XIX. század elején költözött. Első ismert őse Miklós, akinek gyermekeit 1269-ben V. István tette nemessé, főleg azon érdemeikért, melyeket a bolgárok elleni hadjáratban életük veszélyeztetésével és vérük ontásával szereztek. A megyénkbe letelepült ág közvetlen őse Péter, akinek leszármazottai a házasságaik révén Nagybajomban, Pusztakovácsiban és Bárdudvarnokon lettek birtokosok. Tagjai a XX. században jelentő szerepet játszottak a megye kulturális életében is.

A család a címerét 1467-ben I. Mátyás királytól kapta. Az oklevélben a címer nincs leírva, csupán lefestve. Kék tárcsapajzsban lebegő arany koronából kinövő vörös ruhás kar, mely ezüst kürtöt tart. A pajzs feletti csőrsisak koronájából ugyanez az elem emelkedik ki. A takaró mindkét oldalon kék-vörös.[1]

  • Irodalom:

Gőzsy Zoltán - Gőzsy Gáborné: A somogyi levéltár üvegablakai. Nemesi címerek a Somogy Megyei Levéltár üvegablakain. Kaposvár, 2000. 52-53.[2]

Külső hivatkozások:Gosztonyi, HódmezővásárhelySzerkesztés

 

  • Irodalom:

Szeremlei Samu: Hódmezővásárhely története. V. KÖTET, A KÖZMIVELŐDÉS TÖRTÉNETE 1526-1848. MÁSODIK RÉSZ. Hódmezővásárhely, 1913. (reprint: Tótkomlós, 2001.)[3][4]

  • Külső hivatkozások:

[5]


Gosztonyi 1579Szerkesztés

 
Gosztonyi Lőrinc címere, 1579, szigetvári Csöbör Balázs 1570-es török miniatúragyűjteményéből
  • Irodalom:


  • Külső hivatkozások:

Rövidítések

Lásd még:

A Címerhatározó alfabetikus tartalomjegyzéke
ABCCsDEFGGyHIJKLLyMNNyOÖPQ | RSSzTTyUÜVWXYZZs