Címerhatározó/Gramling címer

Ez az oldal a címerhatározó kulcsának részeként a Gramling család címerével foglalkozik.


Gramling Ignác (1791-1844) építész

Gramling Ignác (1791-1844) építész címere.jpg

Gramling Ignácz

Építész, ács- és építőmester, művész, az esztergomi Duna híd, műmalom alkotója.

1791. márc. Mercentheim, Németország – 1844. febr. 02.

  • Irodalom:


A család címerének ábrája a címerhatározóban még nem szerepel.


Külső hivatkozások:


Rövidítések


Lásd még:

A Címerhatározó alfabetikus tartalomjegyzéke
ABCCsDEFGGyHIJKLLyMNNyOÖPQ | RSSzTTyUÜVWXYZZs