Címerhatározó/Grodkovski címer

Ez az oldal a címerhatározó kulcsának részeként a Grodkovski, Grodkowsky (olv. Grodkovszki) család címerével foglalkozik.


tótfalvi GrodkovskySzerkesztés

 

Valószinű lengyel eredetű szepesi család.

  • Irodalom:

A család címerének ábrája a címerhatározóban még nem szerepel.

Külső hivatkozások:

Rövidítések

Lásd még:

A Címerhatározó alfabetikus tartalomjegyzéke
ABCCsDEFGGyHIJKLLyMNNyOÖPQ | RSSzTTyUÜVWXYZZs