Címerhatározó/Gyanógeregye címere

Ez az oldal a címerhatározó kulcsának részeként Gyanógeregye címerével foglalkozik.


Gyanógeregye címere.jpg

Gyanógeregye Gyanó és Geregye falvak egyesítésével 1932-ben jött létre, de mindvégig megtartotta településéhez és földjéhez hűségét.

Geregye falu pecsétje hivatalos iratokon a XIX. század közepén tűnik fel. A 24 mm átmérőjű negatív vésetű kerek pecsét közepén lőréses bástyán egy strucc áll, felette kurzív betűkkel írt "Geregye helység" felirat olvasható, Gyanó község első pecsétjét az 1857-es kataszteri birtokfelmérés hitelesítő záradékában találtuk meg. Az ovális pecsét közepében kerekes eke, felette GYANÓ felirat látható. Ezeket a pecséteket a századfordulóig használták. Vas megyében 1907-ben végezték el a községek névtörzskönyvezését. Ekkor lehetőség lett volna arra, hogy címeres pecsétet csináltassanak, de sajnos egyik község vezetői sem tartották ezt fontosnak, és pecsétnyomójukon csak köriratot jelenítettek meg. Nem készült címeres pecsét az 1932-es községegyesítéskor sem. Nem lehet tehát csodálkozni azon, hogy a XIX. századi szimbólumok szép lassan feledésbe merültek.

A képviselőtestület a rendszerváltozás után 1994-ben fogadta el a címert.

Tervezte: Feiszt György

A címer leírása: Vágással két mezőre osztott domborpajzs felső kék mezejében ezüst bástyán jobbra forduló struccmadár áll. Az alsó Vörös mezőben arannyal festett kerekes eke lebeg. A pajzsra nemesi arany lombkorona van helyezve. A kék mezőben ezüst bástyán álló strucc Vas vármegye címere. Feltételezhető, hogy a Geregye községben hajdan élt kisnemesek a megyei nemességhez tartozásukat fejezték ki azzal, hogy a megyei címer tő elemét pecsétjükre vésették. Az eke a hajdani mezőgazdaságból élő falvak egyik megszokott jelképe volt. A zászlólap "arányában a zászlórúd felől nézve 1:2 arányú téglalap" alapszíne kék és vörös. Rajta az első harmad vonalában, mint tengelyen foglal helyet az Önkormányzat címere.[1]

  • Irodalom:

A falu címerének ábrája a címerhatározóban még nem szerepel.

Külső hivatkozások:

[2]

Rövidítések

Lásd még: