Ez az oldal a címerhatározó kulcsának részeként a Gyarmathy, Gyarmati családok címerével foglalkozik.


gáborjáni Gyarmati

szerkesztés

 

A már korábban is nemesnek mondott Gáborjáni Gyarmati (Giarmathy de Gaborjan) István, általa felesége a szintén nemes Borsodi Anna, leányai Erzsébet, Katalin és Rinóth Ferenc 1605. december 16-án Korponán kapott címereslevelet Bocskai Istvántól, amelyet 1608-ban Váradon Bihar vármegye törvényszékén hirdettek ki.* [* MUO 79. Régi jelzet: 51/CXXXIV-1929. 138. Boldisár Kálmán: Bocskay hadi népe. Turul. 1907. 3. 121.]

Az eredeti pergamen oklevél* [* 315x610/67/90x75 mm.] aláíróiként Bocskai István fejedelem és Péchy Simon titkár szerepelnek. Az armális pecsétje sajnos elveszett.

A címerképet zöldre oxidálódott aranykeretben megtört ívű babérkoszorú által övezett damaszkolt zöld (a sisakkorona közepétől égszínkék) szőnyegre helyezve festették meg. A befestett címer: „Katonai pajzs égszínkék színben, ebben kivont szablya és … buzogány kereszt alakban egymásra helyezve … [látható]. A pajzsra zárt katonai sisak van helyezve, ezt ékkövekkel és gyöngyökkel tarkított királyi korona fedi be, a sisak tetejéről pedig takarók vagy foszlányok különböző színben, innen és onnan leomolva a pajzs mindkét oldalát szépen körülveszik és díszítik.”* [* „Scutum videlicet militare coelestini coloris in cuius framea evaginata et clava … in formam crucis transposita … . Supra scuti galea militaris clausa est posita, quam contegit diadema regium gemmis unionibusque variegatum, ex cono autem galeae laciniae sive lemnisci variorum colorum hinc inde defluentes utramque partem scuti pulcherrime ambiunt et exornant…”]

A címerkép kissé lekopott, a pajzsszegély és a címerkeret ecsetvonásai alapján Bocskai címerfestője készítette. Az armálist 1753-ban Sárándon Gyarmati János nemességigazolás céljából felmutatta.* [* HBML IV. A. 1/j. I. 2224.]

A címerszerző talán azonos azzal a Gyarmati István hajdú hadnaggyal, aki 1608. június 7-én a bihari Fehértón kapott birtokot Báthory Gábortól.* [* EKK 8. k. 200. - Erdélyi királyi könyv] [1]

  • Irodalom:

Szálkai Tamás: Armálisok és armalisták a kora újkori Biharban. A Hajdú-Bihar Megyei Levéltár egyéni címeres nemeslevelei (1535-1811) és nemesi iratai alapján. Debrecen, 2010. 52-53. (PhD értekezés) [2]


  • Külső hivatkozások:Gyarmathy másképpen Pap

szerkesztés

 

Gyarmathy másképpen Pap Mihály, György 1637. május 4., Bécs III. Ferdinánd címer

R 64

  • Irodalom:

A család címerének ábrája a címerhatározóban még nem szerepel.

Külső hivatkozások:

[3]

Rövidítések


vízaknai Gyarmati

szerkesztés

 

Utczás Mihály, Márton és Vízaknai Gyarmati Mihály 1680. október 20., Gyulafehérvár Apafi Mihály címer általa: Utczás Mihály fia József

R 64

  • Irodalom:

A család címerének ábrája a címerhatározóban még nem szerepel.

Külső hivatkozások:

[4]

Rövidítések

Lásd még:

A Címerhatározó alfabetikus tartalomjegyzéke
ABCCsDEFGGyHIJKLLyMNNyOÖPQ | RSSzTTyUÜVWXYZZs