Címerhatározó/Gyenes címer

Ez az oldal a címerhatározó kulcsának részeként a Gyenes család címerével foglalkozik.


Lipót király 1693. 06.28-án címeres nemesi levelet adott Gyenes János, György, Lukács és Péter testvéreknek. Ebben az évben kihirdettetett. 1693 év 98 sz. 182 jkl.

Címerleírás: kék pajzsba lángokból kiemelkedő, kezében koronát tartó mezítelen gyermek. Sisakdísz fehér galamb csőrében 3 búzakalász. Takarók arany, kék ezüst és vörös A nemesség igazolása 1769 270 et. 253jkl. 1778 év 320,460 e 255jkl. 1802 758 asz. 1836 év 1259 asz. 1418,2246 jkl

  • Irodalom:

A család címerének ábrája a címerhatározóban még nem szerepel.

Külső hivatkozások:

Rövidítések

Lásd még:

A Címerhatározó alfabetikus tartalomjegyzéke
ABCCsDEFGGyHIJKLLyMNNyOÖPQ | RSSzTTyUÜVWXYZZs