Címerhatározó/Gyermely címere

Ez az oldal a címerhatározó kulcsának részeként Gyermely címerével foglalkozik.


Coa Hungary Town Gyermely.svg

  • Irodalom:

A címer ábrája a címerhatározóban még nem szerepel.

Külső hivatkozások:


Rövidítések

Lásd még:

A Címerhatározó alfabetikus tartalomjegyzéke
ABCCsDEFGGyHIJKLLyMNNyOÖPQ | RSSzTTyUÜVWXYZZs