Címerhatározó/Hátszeg címere

Ez az oldal a címerhatározó kulcsának részeként Hátszeg címerével foglalkozik.


Hátszeg 1902.jpg

  • Irodalom:

A címer ábrája a címerhatározóban még nem szerepel.

Külső hivatkozások:


Rövidítések

Lásd még:

A Címerhatározó alfabetikus tartalomjegyzéke
ABCCsDEFGGyHIJKLLyMNNyOÖPQ | RSSzTTyUÜVWXYZZs