Címerhatározó/Hagen címer

Ez az oldal a címerhatározó kulcsának részeként a von Hagen család címerével foglalkozik.


Auersperg-hagen maria.jpg

  • Irodalom:

A család címerének ábrája a címerhatározóban még nem szerepel.

Külső hivatkozások:

Rövidítések

Lásd még:

A Címerhatározó alfabetikus tartalomjegyzéke
ABCCsDEFGGyHIJKLLyMNNyOÖPQ | RSSzTTyUÜVWXYZZs