Címerhatározó/Hammer címer

Ez az oldal a címerhatározó kulcsának részeként a Hammer család címerével foglalkozik.


Hammer Vilmos pannonhalmi apát (1333-1354) pecsétgyűrűje.jpg

Hammer Vilmos pannonhalmi apát (1333-1354) pecsétgyűrűje

  • Irodalom:

A család címerének ábrája a címerhatározóban még nem szerepel.

Külső hivatkozások:

Rövidítések

Lásd még:

A Címerhatározó alfabetikus tartalomjegyzéke
ABCCsDEFGGyHIJKLLyMNNyOÖPQ | RSSzTTyUÜVWXYZZs