Címerhatározó/Heltai címer

Ez az oldal a címerhatározó kulcsának részeként a Heltai család címerével foglalkozik.


Heltai Gáspár pecsétje. 1548..jpg

Heltai Gáspár pecsétje, 1548

  • Irodalom:

A címer ábrája a címerhatározóban még nem szerepel.

Külső hivatkozások:


Rövidítések

Lásd még:

A Címerhatározó alfabetikus tartalomjegyzéke
ABCCsDEFGGyHIJKLLyMNNyOÖPQ | RSSzTTyUÜVWXYZZs