Címerhatározó/Henkel címer

Ez az oldal a címerhatározó kulcsának részeként a Henkel család címerével foglalkozik.


Henkel Sebestyén emlékérme 1509.png

Henkel Sebestyén körmöci kamaratiszt emlékérme 1509-ből

  • Irodalom:

A család címerének ábrája a címerhatározóban még nem szerepel.

Külső hivatkozások:

Rövidítések

Lásd még:

A Címerhatározó alfabetikus tartalomjegyzéke
ABCCsDEFGGyHIJKLLyMNNyOÖPQ | RSSzTTyUÜVWXYZZs