Ez az oldal a címerhatározó kulcsának részeként a Her , Heer családok címerével foglalkozik.


miskolci Her

szerkesztés

 

Miskolci Her György 1606. április 17., Kassa Báthori István nemesség és címer

P 1881

  • Irodalom:

A család címerének ábrája a címerhatározóban még nem szerepel.

Külső hivatkozások:

[1]

Rövidítések


 
 
Ch→

Nyulásziné:

Heer János 1617. október 10., Prága II. Mátyás nemesség megerősítése és címer általa: fia István, valamint Akácz György és Debreczeny János

F 21 Armales H nr. 48

MNL OL:

HU-MNL-OL-F 21-H - No. 48.[2]

II. Mátyás magyar király, Prága vára, 1617. 10. 10., címer, magyar nemesség Heer János (Joannes Heer), valamint a fia, Heer István (Stephanus), továbbá Acacz György (Georgius Acacz) és Debreceni János (Joannes Debrecenj) részére. Kihirdetése: Zemplén vármegye, Zemplén mezőváros, 1618. 12. 18.

Címerleírás: Scutum videlicet militare erectum rubei coloris, supra viridem monticulum leone uno pede anteriori hastam, sinistro (...), scuto impositam galeam militarem (aper)tam regio diademate anguem gladio implicatum proferente ornatum, a sumitate vero sive cono galeae laciniis seu lemniscis, sinistris aureis et asureis, dextris rubris et argentei in scuti oras fluitantibus,


  • Irodalom:
  • Külső hivatkozások:

[3]

Rövidítések

Lásd még:

A Címerhatározó alfabetikus tartalomjegyzéke
ABCCsDEFGGyHIJKLLyMNNyOÖPQ | RSSzTTyUÜVWXYZZs