Ez az oldal a címerhatározó kulcsának részeként a Herczeg családok címerével foglalkozik.


szekcsői Herczeg

szerkesztés
 

 

A címer ábrája a Címerhatározó kulcsában:→Címerhatározó/EGY/K/pvá

A Herczeg család a Héder nemzetségből származik. Ősi címerük a hatszor hasított pajzs lehetett.

  • Irodalom: Nagy Iván VIII. 92-94. l. 


  • Irodalom:

Szeremlei Samu: Hódmezővásárhely története. V. KÖTET, A KÖZMIVELŐDÉS TÖRTÉNETE 1526-1848. MÁSODIK RÉSZ. Hódmezővásárhely, 1913. (reprint: Tótkomlós, 2001.)[1]

  • Külső hivatkozások:

[2]Rövidítések


Lásd még:


A Címerhatározó alfabetikus tartalomjegyzéke
ABCCsDEFGGyHIJKLLyMNNyOÖPQ | RSSzTTyUÜVWXYZZs